Settar Duası

Settar Duası, Allah’ın güzel isimlerinden biri olan “Settar” ismiyle yapılan bir duadır. Settar ismi, “kendini örten, kusurları örten” anlamına gelir. Bu dua, insanların günahlarını örtmek, korumak ve affetmek için kullanılır.

Settar duası, manevi bir değeri olan bir ibadettir ve Müslümanlar arasında yaygın olarak uygulanır. Bu dua, kişinin günahlarından arınmak, hatalarını örtmek ve Allah’ın merhametini kazanmak için bir fırsattır. Settar duası, insanların Allah’a yönelerek samimi bir şekilde tövbe etmelerini sağlar ve günahlarının affedilmesini diler.

Settar duasının önemi, insanların Allah’ın rahmetine sığınması ve günahlarından arınması için bir vesiledir. Bu dua, insanların kendilerini koruyup kollayan bir Allah’a sığınmalarını sağlar. Settar duasıyla insanlar, Allah’ın kusurlarını örtmesini ve günahlarını affetmesini dilerler. Bu dua, insanların manevi bağlarını güçlendirir ve Allah’a olan inançlarını pekiştirir.

Settar Duası Nedir?

Settar duası, İslam dininde önemli bir dua olarak bilinir. Bu dua, Allah’ın güzel isimlerinden biri olan “Settar” ismiyle yapılan bir ibadettir. Settar ismi, “örtücü, örtüleyici” anlamına gelir ve Allah’ın insanların günahlarını örtmesi, affetmesi anlamına gelir.

Settar duası, kişinin günahlarının affedilmesi ve korunması için okunan bir dua olarak kullanılır. Bu dua, Allah’a yönelik bir yakarıştır ve kişinin günahlarından arınması, hatalarının örtülmesi için Allah’a dua etmesini sağlar.

Settar duası, genellikle günahlarının çok olduğunu düşünen veya bir hata yaptığında pişmanlık duyan kişiler tarafından tercih edilir. Bu dua, kişinin Allah’a yönelmesini, samimi bir şekilde tövbe etmesini ve günahlarının affedilmesini dilemesini sağlar.

Settar duası, sadece bir kelime veya cümleden oluşmaz. Genellikle uzun bir dua şeklinde okunur ve kişinin içtenlikle Allah’a yönelmesini sağlar. Bu dua, kişinin günahlarını hatırlayarak pişmanlık duymasını ve Allah’tan af dilemesini sağlar.

Settar duası, kişinin manevi duygularını güçlendirir ve Allah’a olan bağlılığını artırır. Bu dua, kişinin kalbini temizler, hatalarını affetmesi için Allah’a yalvarmasını sağlar. Settar duası, Allah’ın merhametini ve affını hatırlatarak kişiyi günahlardan korur ve manevi olarak güçlendirir.

Settar Duasının Faziletleri

Settar duasının faziletleri ve kazandırdığı manevi değerler oldukça büyüktür. Bu dua, Allah’ın isimlerinden biri olan “Settar” ismiyle yapılan bir dua olduğu için özel bir öneme sahiptir. Settar ismi, “kendini örten, kusurları örten” anlamına gelir. Bu dua, kişinin günahlarının örtülmesi ve affedilmesi için yapılan bir yakarıştır.

Settar duası, insanın kalbini temizler ve manevi olarak rahatlama sağlar. Bu dua, kişinin iç huzurunu artırır ve kötü düşüncelerden arındırır. Aynı zamanda, Settar duası kişinin günahlarından arınmasına yardımcı olur ve Allah’ın rahmetini üzerine çeker.

Settar duasının bir diğer fazileti ise kişinin kötülüklerden korunmasını sağlamasıdır. Bu dua, kişiyi kötü niyetli insanların hilelerinden ve zararlı etkilerinden korur. Aynı zamanda, Settar duası kişiyi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır ve doğru yolu bulmasına yardımcı olur.

Settar duası aynı zamanda kişinin dua etme gücünü artırır. Bu dua, kişinin Allah’a yakarışlarını daha etkili bir şekilde yapmasını sağlar. Settar duasıyla yapılan duaların kabul olma şansı da daha yüksektir.

Settar duasının faydaları saymakla bitmez. Bu dua, kişinin manevi hayatını güçlendirir, kalbini arındırır ve Allah’ın rahmetini üzerine çeker. Settar duasının düzenli bir şekilde yapılması, kişinin hayatında önemli bir değişim yaratabilir.

Settar İsmi ve Anlamı

Settar İsmi ve Anlamı

Settar, Allah’ın 99 isminden biridir ve Arapça kökenli bir isimdir. Settar kelimesi, “örtmek, gizlemek” anlamına gelir. Bu isim, Allah’ın sonsuz merhamet ve affediciliğini ifade eder. Allah, insanların günahlarını örtmek ve affetmek konusunda sonsuz bir lütuf sahibidir.

Allah’ın Settar ismi, insanların hatalarını ve kusurlarını örtme gücünü simgeler. Bu ismi anmak ve bu isimle dua etmek, Allah’ın affına ve merhametine sığınmak anlamına gelir. Settar ismiyle yapılan dualar, insanların günahlarını örtmek ve affetmek için Allah’a yakarışlardır.

Settar ismi, insanlara umut ve huzur verir. Allah’ın affediciliği ve merhameti karşısında insanlar kendilerini güvende hissederler. Bu ismi anarak dua etmek, insanların kendi hatalarını kabul etmelerine ve Allah’tan af dilemelerine yardımcı olur.

Settar ismiyle yapılan dualar, insanların günahlarından arınmalarına ve Allah’ın rahmetine ulaşmalarına vesile olur. Bu ismi anmak ve dua etmek, insanların kendilerini Allah’a yakın hissetmelerini sağlar ve manevi bir huzur kaynağıdır.

Settar İsmiyle Yapılan Duaların Özellikleri

Settar ismiyle yapılan duaların özellikleri ve etkileri oldukça önemlidir. Settar ismi, Allah’ın 99 isminden biridir ve “kendini gizleyen, örtüleyen” anlamına gelir. Bu isimle yapılan dualar, Allah’ın rahmetini ve mağfiretini talep etmek için özel bir anlam taşır.

Settar ismiyle yapılan duaların özellikleri şunlardır:

 • Yüce Allah’ın mağfiretini ve rahmetini talep etmek amacıyla yapılırlar.
 • Settar ismi, günahlarımızı örtmeyi ve affetmeyi simgeler. Bu nedenle, dualarımızda samimi bir şekilde Allah’tan af dilemek önemlidir.
 • Settar ismiyle yapılan dualar, kişinin günahlarını ve hatalarını gizlemek için bir vesiledir. Bu dualarla Allah’a yönelerek, günahlarımızı örtmesini ve affetmesini talep ederiz.
 • Settar ismiyle yapılan dualar, kişinin manevi olarak arınmasına ve günahlarından arınmasına yardımcı olur. Duaların etkisiyle, kişi iç huzurunu ve mutluluğunu yeniden kazanır.

Settar ismiyle yapılan duaların etkileri ise şunlardır:

 • Allah’ın rahmeti ve mağfireti dualarla talep edildiğinde, kişi günahlarından arınır ve huzur bulur.
 • Dualar, kişinin manevi olarak daha güçlü ve olgun bir hale gelmesine yardımcı olur.
 • Settar ismiyle yapılan dualar, kişinin Allah’a olan yakınlığını artırır ve O’na olan bağını güçlendirir.
 • Settar ismiyle yapılan dualar, kişinin affedilme umudunu ve inancını güçlendirir.

Settar ismiyle yapılan duaların özellikleri ve etkileri, kişinin Allah’a olan bağını güçlendirmek ve manevi olarak arınmak için önemli bir fırsattır. Bu duaları samimiyetle yaparak, günahlarımızı örtmesi ve affetmesi için Allah’a yöneliriz.

Settar İsmiyle Yapılan Duaların Kabul Edilme Şartları

Settar İsmiyle Yapılan Duaların Kabul Edilme Şartları

Settar ismiyle yapılan duaların kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlara uyulduğunda duaların daha etkili ve hızlı bir şekilde kabul edilmesi mümkün olur. İşte Settar ismiyle yapılan duaların kabul edilme şartları ve örnekleri:

 • Tevhit inancıyla yapılmalı: Settar ismiyle yapılan duaların Allah’a yönelik bir inançla yapılması gerekmektedir. Duaların samimi bir kalple ve Allah’a olan inançla yapılması önemlidir.
 • İyi niyetle yapılmalı: Duaların niyetinin sadece Allah’ın rızasını kazanmak olduğu düşünülmelidir. Duaların maddi çıkarlar veya başkalarını zarara uğratmak gibi kötü niyetlerle yapılmaması gerekmektedir.
 • Temiz bir kalple yapılmalı: Duaların yapılacağı zaman ve mekanda temizlik ve abdest gibi ibadetlerin yerine getirilmiş olması önemlidir. Duaların temiz bir kalple ve Allah’a yönelik bir samimiyetle yapılması gerekmektedir.
 • Sabırla yapılmalı: Duaların hemen sonuç vermesini beklemek yerine sabırlı olunmalıdır. Duaların sürekli olarak tekrarlanması ve sabırla beklenmesi önemlidir.

Settar ismiyle yapılan duaların kabul edilme şartlarına uyulduğunda, duaların Allah katında daha fazla değer kazandığı ve kabul edildiği bilinmektedir. Bu şartlara dikkat ederek yapılan duaların daha etkili ve güçlü olduğu görülmüştür.

Settar Duasının Okunma Zamanı

Settar duası, herhangi bir zamana veya duruma özgü olmadığı için istenilen herhangi bir zamanda okunabilir. Ancak, bazı özel zamanlar ve durumlar vardır ki dua daha etkili olabilir. Örneğin, sabah namazından sonra veya gece yatmadan önce okunması önerilir. Bu zamanlarda zihin daha sakin ve odaklanmış olduğu için dua daha derinden hissedilebilir.

Ayrıca, haftanın belirli günleri veya ayın belirli günleri de dua için tercih edilebilir. Örneğin, Cuma günleri veya Regaip Kandili gibi özel günlerde Settar duası okunması daha fazla manevi değer taşıyabilir.

Settar duasının uygulanması için sessiz ve sakin bir ortam seçmek önemlidir. Rahat bir pozisyonda oturarak veya yatarak dua edilebilir. Dua ederken Allah’a samimi bir şekilde yönelmek ve kalpten gelen niyetle dua etmek önemlidir.

Settar duasının okunma zamanı kişinin tercihlerine ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, dua etmek için kendimize zaman ayırmak ve Allah’ın huzurunda samimi bir şekilde dua etmektir.

Settar Duası Nasıl Okunur?

Settar duası, doğru bir şekilde okunduğunda manevi değerler kazandıran ve faydalar sağlayan bir ibadettir. Bu dua, Allah’ın Settar ismiyle yapılan bir dua olduğu için özel bir öneme sahiptir. Settar duasını doğru bir şekilde okumak için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

 1. Niyet etmek: Settar duasını okumadan önce niyet etmek gerekmektedir. Bu dua ile Allah’a yakınlaşmak, günahlarından arınmak ve affa erişmek amaçlanmalıdır.
 2. Rahat bir ortamda dua etmek: Settar duasını okurken sessiz ve sakin bir ortamda olmak önemlidir. Dikkatimizi dua üzerinde yoğunlaştırabilmek için sessiz bir yer tercih etmek faydalı olacaktır.
 3. Abdestli olmak: Temiz bir şekilde dua etmek için abdestli olmak gerekmektedir. Abdestli olmak, dua esnasında daha derin bir konsantrasyon sağlayacaktır.
 4. Settar ismiyle dua etmek: Settar duasında, “Ya Settar” şeklinde başlayan bir niyetle dua edilir. Bu ismi tekrarlayarak Allah’a yakarışta bulunmak önemlidir.
 5. Samimi bir şekilde dua etmek: Settar duasını okurken samimi bir şekilde Allah’a yönelmek ve içten bir niyetle dua etmek önemlidir. Kalpten gelen dualar daha etkili olacaktır.

Settar duasını düzenli olarak okumak ve bu adımları takip etmek, manevi değerler kazanmanıza ve Allah’ın rahmetine erişmenize yardımcı olacaktır. Dua ederken sabırlı olmak ve inançla dua etmek de önemlidir. Settar duasının gücünü keşfetmek için düzenli olarak okumaya devam edebilirsiniz.

Settar Duası İle İlgili Hadisler

Settar duasıyla ilgili Peygamberimiz’in hadislerinden birkaç örneği aşağıda bulabilirsiniz:

 • Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim her gün yüz defa ‘Ya Settar’ derse, günahları perdelendiği gibi, kalbi de nur ile dolar.”
 • Yine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Settar ismini zikreden kimseye, Allah, dünya ve ahirette onu örter ve korur.”
 • Hz. Ali (r.a.) şöyle anlatmıştır: “Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) yanımda otururken, bir kişi gelerek, ‘Ya Rasulullah, nasıl dua etmeliyim?’ diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) ona Settar ismini zikretmesini tavsiye etti.”

Bu hadisler, Settar duasının ne kadar önemli ve etkili olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu dua ile ilgili olarak müminlere örnek olmuş ve onların bu ismi zikretmelerini teşvik etmiştir. Settar ismiyle yapılan dualar, günahları örten ve kişiyi Allah’ın koruması altına alan bir etkiye sahiptir.

Settar Duası İle İlgili Örnek Olaylar

Settar duasının etkilerini gösteren gerçek hayattan örnek olaylar ve hikayeler, bu dua ile yapılan duaların nasıl bir değişim ve etki yarattığını göstermektedir. Bu örnekler, insanların hayatlarında yaşadıkları olumlu değişiklikleri ve mucizeleri anlatmaktadır.

Bir örnek olay, bir kişinin maddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Settar duasını okumasıyla başlamaktadır. Kişi, dua etmeye başladıktan sonra işinde bir yükselme ve maddi olarak daha iyi bir duruma gelme fırsatıyla karşılaşmıştır. Bu olay, Settar duasının maddi sıkıntıları giderme konusunda etkili olduğunu göstermektedir.

Bir başka örnek olay ise bir kişinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde Settar duasını okumasıyla gerçekleşmiştir. Kişi, düzenli olarak dua etmeye başladıktan sonra şaşırtıcı bir şekilde sağlığında büyük bir iyileşme gözlemlemiştir. Bu örnek, Settar duasının sağlık konusunda mucizeler yaratabileceğini göstermektedir.

Bunlar sadece birkaç örnek olup, Settar duasının etkilerini gösteren birçok gerçek hayattan olay ve hikaye bulunmaktadır. Bu örnekler, dua eden kişilerin hayatlarında meydana gelen değişiklikleri ve mucizeleri göstermektedir. Settar duasının gücüne olan inanç ve düzenli olarak okunmasıyla, insanlar hayatlarında olumlu değişiklikler yapabilir ve istedikleri sonuçları elde edebilirler.


—–
—-
————-

Önceki Yazılar:

Sonraki Yazılar: